Digital Learning Paths

21. i 22.9.2023. u Privrednoj komori Kruševac, naša kompanija se predstavila na transnacionalnom projektnom sastanku (TPM) kao zainteresovana strana (stakeholder) Prve tehničke škole Kruševac, na Erasmus + projektu ,,Digital Learning Paths“. 

Sastanku su prisustvovale ustanove i kompanije iz Kruševca, škole iz Belgije,Španije,Hrvatske i Srbije, predstavnici univerziteta iz Bukuešta i instituta iz Grčke i Prva tehnička škola Kruševac  kao domaćin TPM sastanka.