Sanitalno fekalne vode

O projektu

Projektovanje i proizvodnja SBR postrojenja za tretman i prečišćavanje sanitarnih voda za manja naseljena mesta do 2000 stanovnika. Autonomni sistemi sa predtretmanom i otklanjanjem mehaničkih nečistoća, filterskim i hemiskim postretmanom. Samostalni automatski sistemi vođeni PLC om.

Naši partneri

Započnite projekat danas

Kontaktirajte nas

ivan.filipovic@icsa.rs

Odgovaramo u roku od 24h

Da li imate pitanja?

+381(0)37 492 943

Radno vreme

Pon-Pet: 09-17h