Cevna instalacija za transport agresivnih supstanci

O projektu

Izrada i montaža PE cevnih instalacija za transport mravlje kiseline od prijemne stanice do skladišnog prostora i pogonskig jedinica. Cevovodi su PE 40 do PE100 ukupone dužine 200 metara, sa potrebnim armaturnim elementima. Sistem je kontrolisan i upravljan PLC modulima.

Naši partneri

Započnite projekat danas

Kontaktirajte nas

ivan.filipovic@icsa.rs

Odgovaramo u roku od 24h

Da li imate pitanja?

+381(0)37 492 943

Radno vreme

Pon-Pet: 09-17h