Production and transport line for liquid raw materials (VALVOLINE)

ABOUT THE PROJECT / PROJECT INFO

Linija za proizvodnju i transport tečnih sirovina sa svim potrebnim elementima za proizvodnju poput sudova, reaktora, pumpi, filtera i potrebnih konstruktivnih elemenata. Izrada i montaža čeličnih instalacija od bešavnih cevi promera DN15- DN150 sa svim potrebnim armaturnim elementima spojenih gasnom i REL metodom zavarivanja. Ukupna dužina instalacije je oko 3100 metara. Kompletan sistem upravljan i regulisan preko PLC SIEMENS. Akvizicija, nadzor i vizuelizacija podataka.

Our partners

Start your project today

Contact us

ivan.filipovic@icsa.rs

Feedback provided within 24h

Do you have a question?

+381(0)37 492 943

Working hours

Mon-Fri: 09-17h