PARKETARA

parketara

Linije za izradu parketa od drveta se sastoje od više redno vezanih mašina (predblanjalica, blanjalica i štucer), koje imaju određene grupe elektro-motora za obradu komada. Generatorski sistem je zamenjen frekventnim regulatorima serije V7 OMRON, koji su zaduženi za postepeno pokretanje grupe od po 5 motora (svaki ima svoju motornu zaštitu), do maksimalne brzine od 100 Hz. Ovim se dobija stabilan i pouzdan rad sa detekcijom kvara svakog motora, uz uštedu električne energije.


SEČENJE DEBLA

secenje debla

Korisniku je pomoću operacionog panela omogućeno da zada željenu debljinu daske i broj komada, koji se može izvaditi iz debla. Sistem preko merenja dužine (enkoder-invertor) zauzima poziciju za sečenje i vrši kontrolu debljine komada i rada kružne testere. Program posebno podešava brzinu sečenja i brzinu povratnog hoda sa odmicanjem od debla.


MAŠINA ZA SPAJANJE DRVENIH ELEMENATA-CINK LINIJA

Cink linija

Spajanjem i automatizacijom više radnih stanica za obradu drveta u jednu, dobijena je jedna kompletna linija, koja služi za pravljenje drvenih greda spajanjem više obrađenih komada. Linija preko pokretne trake uzima sirove komade, vrši poravnanje i pravi žljebove na koje se nanosi lepak za konačni proces spajanja i presovanja. Upravljanje pomoću PLC-a, invertora i pomoćne opreme u kombinaciji sa pneumatikom je omogućilo uštedu u prostoru, olakšalo rad i smanjilo uticaj greške na konačan proizvod.


SERVO OSA ZA OBRADU DRVENIH NOGARA

Obradni sistem je adaptivan i sastoji se od pokretnih klešta koja su dislocirana 8 metara od upravljačkog pulta i obradnog centra u kome se izvode operacije donjeg i bočnog bušenja, sečenja i čeonog bušenja. Proces započinje senzorskim merenjem dužine pripremka iz koga je potrebno obraditi konačan broj nogara. Servo pogon nakon merenja preuzima pripremak, pa ga na osnovu željene dužine i tipa komada unosi u obradni centar i vrši postupna pozicoioniranja za svaku operaciju posebno. Upravljački sistem se sastoji od SIEMENS kontrolera S7-315 2DP, terminala OP 73 i servo pogona KOLLMORGEN SERVO STAR 603. Sve komponente su povezane preko PROFIBUS DP-a.


MAŠINA ZA VAĐENJE ČVOROVA IZ DASAKA

masina za vadjenje cvorova iz dasaka

Detekcijom markiranih čvorova na daskama, servo pogon pomoću PLC-a i enkodera sa više uzastopnih zastoja u minuti obezbeđuje precizno sečenje i eliminaciju oštećenih delova daske. Mašina je potpuno opremljena senzorima za zaštitu radnika. Postoji mogućnost povezivanja uvodnog i prihvatnog stola. Operacioni panel omogućuje: izbor režima za različite vrste sirovina, signalizaciju kvarova i alarmna stanja. Povećana je produktivnost i smanjen škart zahvaljujuči radnoj brzinom od 35 m/min. Moguća je primena na sličnim aplikacijama.


Poslednje vesti

Naš moto

testimonial"Mi ne prodajemo komponenete. Mi rešavamo probleme."

O nama

Preduzeće IC SYSTEMS automatika je osnovano u oktobru 2002. godine. Sedište firme je uKruševcu, ulica Stojana Miloševića 29. Firma se bavi industrijskom automatizacijom i upravljanjem industrijskim procesima, a uz to je i regionalni distributer  sledećih proizvođača: OMRON, EATON-MOELLER, AZ PNEUMATICA, HENSEL.

OMRON-ov program se sastoji od jednostavnih do veoma složenih upravljačko nadzornih sistema. Program automatizacije i pogona sadrži: programabilne logičke kontrolere, operator panele, invertere, servo sisteme, ID sisteme, BAR kod čitače, čitače kartica, RFID. 

Posetite nas


Pogledajte veću mapu